درباره ما

خانه نوآوری

و فناوری ایران

خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران تحت عنوان (iHiT) در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، شعبه مرکزی خانه‌های نوآوری و فناوری در کشورهای هدف صادراتی است.

پیش از این، خانه‌های نوآوری و فناوری (iHiT) در کشورهای کنیا، سوریه، چین و روسیه نیز ایجاد شده‌اند و اکنون شعبه مرکزی iHiT که هاب این مراکز می‌باشد زیر نظر معاونت علمی و فناوری در تهران دایر گردیده است.

خانه نوآوری و فناوری اطلاعات ایران
خانه نوآوری و فناوری اطلاعات ایران

خدمات ما

برخی از خدمات 
خانه نوآوری و فناوری ایران

با خدمات ما، محصول خود را به راحتی معرفی کنید.

رویدادها

آخرین رویدادهای برگزار شده

آمار‌های ما

برخی آمار‌های ما

تعداد شرکت‌های حاضر689+
متراژ نمایشگاه3500متر مربع
تعداد کالای پذیرش شده1321
تعداد بخش‌های تخصصی14
خانه نوآوری و فناوری اطلاعات ایران
خانه نوآوری و فناوری اطلاعات ایران

689+

شرکت حاضر