اطلاعات و محتوای درخواستی از شرکت ها برای پذیرش کالا در نمایشگاه- سایت نمایشگاه

اطلاعات شرکت

نوع مجوز دانش‌بنیان(Required)
حوزه فناوری دانش‌بنیان(Required)
بازه درآمد عملیاتی (فروش) شرکت(Required)
بازه تعداد کارکنان شرکت(Required)
میانگین صادرات کل سالانه شرکت در 3 سال اخیر(Required)
زیرساخت های تبلیغاتی شرکت(Required)

اطلاعات مدیر عامل شرکت

اطلاعات مدیر بازرگانی/ فروش شرکت

(در صورتی که شرکت دارای واحد بازرگانی است اطلاعات مدیر این بخش تکمیل گردد و در غیر این صورت اطلاعات مدیر فروش ارائه گردد.)

اطلاعات رابط تکمیل کننده فرم

کالاهای منتخب شرکت

اطلاعات کالا شماره 1

ماهیت محصول به چه صورت است؟
کد HS بر اساس دسته‌بندی موجود در لینک www.tariffnumber.com