متقاضیان محترم میتوانند به منظور بازدید از نمایشگاه دائمی خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT)، نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست بازدید اقدام نمایند. پس از بررسی درخواست و در صورت تائید، iHiT نسبت به اعلام زمان و نحوه حضور از طریق آدرس ایمیل و تلفن ثبت شده در فرم، اطلاع‌رسانی خواهد نمود.

مشخصات درخواست کننده

آدرس شرکت(Required)

مشخصات نماینده درخواست کننده

مشخصات هیئت بازدید کننده

مشخصات هیئت بازدید کننده

ساعت بازدید(Required)
حوزه فعالیت تخصصی

نام شرکت و حوزه فعالیت

در صورتی که در نظر دارید از هر یک از امکانات زیر استفاده نمائید فضای مد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست امکانات مورد نیاز
خدمات

خواهشمند است جهت تکمیل مراحل بررسی درخواست نسبت به ارسال معرفی نامه مکتوب ممهور به مهر سازمان یا شرکت درخواست کننده به همراه لیست مشخصات بازدیدکنندگان شامل: نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی، کد ملی، حوزه تخصصی و حوزه علاقه‌مندی به رایانامه (ihitcenter@gmail.com) و آدرس پستی: تهران، بزرگراه چمران، خیابان سئول، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 37A اقدام نمایند.